Mitt lilla Ylle
Mitt lilla Ylle är stickad i Magasin Duett Mohairtweed
Spår av Korsnäs
Spår av Korsnäs är stickade i Magasin Duett Supersoft
Yllva mini
Yllva mini är stickad i Magasin Duett Mohairtweed
Ulli
Ulli är stickad i Magasin Duett Supersoft