Köp- och leveransvillkor

Har Du frågor angående köp- och leveransvillkor kontakta oss på info@magasinduett.se

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Magasin Duett bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas till kunden inom 24 timmar från att beställning mottagits av Magasin Duett. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till det att varan är skickad. Magasin Duett har ägande och återtaganderätt av samtliga varor tills dess att fullständig betalning är erlagd av kund. För att handla hos Magasin Duett måste Du som kund vara 18 år och Magasin Duett måste kunna fastställa Din bostadsadress.

2. Pris 

Priserna i butiken är inklusive 25 % moms för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Magasin Duett ej råder över. Till exempel; ändrade råvarupriser, valutaförändringar, ändrad moms, ändrad tull eller ändrade övriga skatter. Inga expeditionsavgifter tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet.

3. Frakt

En fraktkostnad på 49 kr tillkommer inom Sverige.
Utanför Sverige tillkommer fraktkostnad enligt Postens eller DHL:s tariff på alla beställningar.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning: Betalning med Visa / MasterCard sker tryggt och säkert över Internet direkt vid beställning. Din betalning förmedlas av Texttalk med säker kryptering enligt strikt banknorm. Inga extra avgifter tillkommer vid kortbetalning.

4.2 Förskottsbetalning: Betalning sker i förskott utan kostnad. Varorna skickas när vi mottagit Din betalning.

Betalningen görs till Bankgiro: 155-0227 

Bank: Swedbank.

Bic (swift-adress) SWEDSESS

IBAN SE30 8000 0810 5993 4343 8702

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas från Magasin Duett inom en till tre dagar efter beställning.

 Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan. Kunden upplyses då om ny beräknad leveranstid. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad om inte varan finns i lager

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. T.ex. att en leverantör eller speditör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger sig Magasin Duett ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

7. Transportrisken

Magasin Duett ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadade varor

När Du får dina varor är det viktigt att Du kontrollerar så att varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig måste Du kontakta oss så snart som möjligt via e-post info@magasinduett.se.

9. Ångerrätt och Öppet köp

Du kan returnera en vara om Du inte är nöjd med den. Du har full returrätt inom 14 dagar efter att ditt paket har kommit till leveransadressen. Skicka tillbaka varan i dess originalförpackning och bifoga fakturan/följesedeln som Du fått i paketet. Du betalar för portot på returen.

10. Reklamationer

Konsumentköplagen gäller när du handlar av Magasin Duett. En vara kan reklameras om den har fabrikationsfel eller på annat sätt är defekt.

Om du hittar en defekt på den beställda varan:

  1. Kontakta Magasin Duett omgående. Vi betalar kostnader för ev. returporto till Magasin Duett.

  2. När reklamationen godkänts av Magasin Duett, skickar vi en ny vara utan kostnad, annars får du pengarna tillbaka.

Vid en eventuell tvist följer Magasin Duett alltid ARN:s rekommendationer.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller på det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från att Magasin Duett har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

12. Reservationer

Magasin Duett reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall Magasin Duett på info@magasinduett.se. Vi försäkrar att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

14. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen m.m. 

http://www.konsumentverket.se/ 

http://www.arn.se/